Lelkipásztori szolgálat

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeiknek ne csak testi és szellemi, hanem lelki oktatásáról, fejlődéséről is gondoskodjanak a szülők és a családtagok. Ezért kérjük, hogy keressék gyermekeik iskolájában, óvodájában a hitoktatási lehetőségeket!

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek is csak a keresztség után vehetők fel.

Görögkatolikus egyházunkban a keresztség és a bérmálás szentségét együttesen szolgáltatjuk ki.

Gyermek keresztelése
A keresztelést legalább az egyik szülőnek kell kérnie, a lakóhely szerinti illetékes parókián. Fontos még, hogy a szülők vállalják a gyermek katolikus szellemben való nevelését.

Kérjük, hogy a keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább egy hónappal jelentkezzenek a parókián.

Felnőtt keresztelése
Felnőtt keresztelése esetén a jelentkezőket személyes beszélgetések során készítjük fel a szentség felvételére. Ha szeretne megkeresztelkedni, kérjük, jelentkezzen a parókián.

Keresztszülők
A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Keresztszülő csak katolikus vallásban megkeresztelt, hitét gyakorló felnőtt lehet.

A bérmálás szentségében a Szentlélek megerősít, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk.

Görögkatolikus egyházunkban a bérmálás a kereszteléssel együtt történik. Görögkatolikus hívő latin rítusban történt keresztelésekor és más esetekben, lehetőség van a bérmálás külön történő kiszolgáltatására. Ebben az esetben, kérjük, jelentkezzen a parókián.

Az elsőáldozást megelőzi a szentgyónás elvégzése. Nagyon fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Gyóntatás
Szentgyónás végzésére a hétköznapi Szent Liturgiák előtt van lehetőség. Egyeztetett időpontban természetesen máskor is rendelkezésre állunk.

Nagy ünnepeink előtt a gyóntatási időpontokat az ünnepi szertartásrendben tesszük közzé.

Mindannyiunk életében adódnak olyan időszakok, amikor lelki tanácsra, útmutatásra van szükségünk. Az Egyház nem szeretné magára hagyni az útkereső embert. A lelki atyákkal való lelki beszélgetések kínálnak lehetőséget a kérdések megvitatására, átbeszélésére. Szeretettel állunk rendelkezésre minden útkereső számára. Kérjük, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot a parókus atyával.

Betegek kenete
A betegek szentségét azok a hívek kaphatják meg, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára. Hozzásegítheti a gyógyuláshoz, a bűnöket megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

Az ügyintézéshez szükséges iratok és adatok:
az elhunyt neve, vallása, születési helye és ideje, házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása, pontos lakcíme,
halottvizsgálati lap.