Pályázatok

2017. | 12. | 01.

ABAÚJSZÁNTÓI GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ABAÚJSZÁNTÓI EGYHÁZKÖZSÉG KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSE

Az Abaújszántói Görögkatolikus Parókia és a Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány, mint konzorciumi partner az Európai Unió forrásából 47.795.413 forint vissza nem térítendő 100 %-os támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.7-17-2017-00286 azonosítószámú „Abaújszántói Egyházközség közösségfejlesztése” című projekt keretén belül, közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések valósulnak meg, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához.

A pályázat célul tűzte ki olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítását, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében a Parókia rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A megvalósuló programok hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  1. A III.1/2 és a III.2/2 főtevékenység minden tevékenységre kiterjedően megvalósul:
  • „Társadalmi együttélés javítása” (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek)
  • „Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése” (jelenlegi módszertanok összegyűjtése; jó gyakorlatok terjesztése; beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés)
  1. A III.1-es tevékenységi körből a következő tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó szervezet, illetve konzorcium:
  • „Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése”
  • „Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)”

Projekt megvalósítás kezdete: 2017.12.01.

Projekt tervezett befejezése: 2020.07.31.

 

További információ kérhető:

Abaújszántói Görögkatolikus Parókia

Cím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi út 100.

E-mail: dudas.atya@gmail.com

Honlap: http://nekeduram.hu/

 

Szinergia az Emberi Együttműködésért Alapítvány

Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 38. 3/3.